Nasz kolega, prawnik i notariusz dr. Peter Diedrich został odznaczony w dniu 28 czerwca 2023 roku przez Prezydenta Federalnego Franka-Waltera Steinmeiera Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec za wybitne osobiste zaangażowanie na rzecz dobra Niemiec. Order Zasługi został mu wręczony w dniu 25 października 2023 r. przez Senator ds. Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów kraju związkowego Berlin, dr. Felorę Badenberg w Sali North Star Senatu Berlina podczas uroczystej ceremonii, w której oprócz 25 zaproszonych gości wziął także udział Jego Ambasador RP Dariusz Pawłoś. Podczas kolejnej uroczystości J.E. Ambasador RP Dariusz Pawłoś wręczył dr. Diedrich wręczył polską nagrodę, Medal Bene-Merito, za nadzwyczajne wysiłki na rzecz promowania niemiecko-polskiego porozumienia – ta uroczystość odbyła się w Ambasadzie RP, w której wzięło udział około 60 zaproszonych gości wraz z Senator dr. Badenberg.