Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników (DPJV e.V.) z siedzibą w Berlinie, powstało po zmianach ustrojowych w 1990 roku.

Stowarzyszenie powinno być szczególnie interesujące dla prawników zainteresowanych prawem polskim i niemieckim oraz rozwojem polsko-niemieckich stosunków i współpracy prawnej. Tutaj bowiem mogą uzyskać najnowsze informacje z zakresu prawa polskiego i niemieckiego, nawiązać kontakty z niemieckimi i polskimi kolegami oraz mieć możliwość rozmowy z ważnymi dla nich osobami z Niemiec i Polski. Do tego dochodzi polsko-niemiecka wymiana praktyk z doskonałymi możliwościami kształcenia dla młodych prawników lub aplikantów, giełda pracy oraz indeks specjalistów.

 

Forum spotkań

 

W 2020 roku DPJV będzie obchodzić 30-lecie istnienia. Obecnie jest jednym z najbardziej aktywnych stowarzyszeń prawników bilateralnych w Niemczech. Wśród naszych członków jest wielu adwokatów, sędziów, pracowników naukowych niemieckich i polskich uniwersytetów i instytutów naukowych, a także doktorantów i studentów prawa.

Jednym z głównych celów DPJV jest przekazywanie wiedzy z zakresu polskiego prawa. W tym celu organizowane są specjalistyczne konferencje. Ponadto stowarzyszenie zawsze stanowi forum spotkań prawników niemieckich i polskich w celu wspierania wymiany doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów zawodowych i prywatnych.

Zgodnie z wymogami statutowymi stowarzyszenia, szczególnie w ostatnich latach włożono wiele wysiłku, aby móc zaoferować członkom i zainteresowanym atrakcyjny program. Oprócz specjalistycznych konferencji, sympozjów i imprez dydaktycznych promowano również postępujący rozwój polsko-niemieckich stosunków prawnych. Na przykład podczas obchodów dziesiątej rocznicy powstania DPJV zaproszeni jako goście honorowi ministrowie sprawiedliwości obu krajów podpisali „Wspólną deklarację” o intensyfikacji współpracy między resortami w dziedzinie prawa.

 

Wymiana dostarcza wiedzy

 

Jednym z celów DPJV jest publikacja pierwszego i jak dotąd jedynego niemiecko-polskiego czasopisma prawniczego (DPJZ). Od trzeciego kwartału 2000 roku artykuły prawne dotyczące prawa polskiego, orzeczenia sądów (najwyższych) oraz raporty terenowe drukowane są w języku niemieckim i polskim. Oprócz członków i osób zainteresowanych czasopismo jest prenumerowane przede wszystkim przez niemieckie uniwersytety, instytuty specjalistyczne i sądy. Aby zaoferować młodym – zwłaszcza prawnikom – aplikantom wsparcie w poszukiwaniu odpowiedniego wyzwania zawodowego, wprowadzono Giełdę Pracy, która występuje jako niezależna sekcja w ramach DPJZ. Oczywiście pomaga to również potencjalnym pracodawcom w poszukiwaniu młodszych pracowników.

 

DPJV utworzyła również kartotekę specjalistów, aby móc odpowiedzieć na różne prośby o ekspertów, którzy mają specyficzną wiedzę na temat polskiego prawa. Na żądanie możliwy jest również dostęp osób trzecich. W tym miejscu osoba poszukująca porady znajdzie prawników, którzy mają wpisane do indeksu w odniesieniu do swoich specjalizacji zawodowych.

 

Polsko-niemiecka wymiana aplikantów daje wielu młodym prawnikom możliwość kilkumiesięcznej pracy w kancelarii w drugim kraju i poznania nie tylko zawodu prawnika w tym kraju, ale także prawa, języka prawniczego oraz charakterystyki kraju i jego mieszkańców. Dla wielu osób zdobyte tam doświadczenie jest ważnym warunkiem wstępnym do późniejszej udanej pracy za granicą z niezbędnym know-how i zrozumieniem.

 

Wydarzenia dla praktyków

 

Stowarzyszenie przywiązuje dużą wagę do imprez branżowych. Wspólnie z BRAK – i jego hojnym wsparciem finansowym – oraz Instytutem Prawników Niemieckich możliwe było np. zorganizowanie cyklu wykładów DPJV „Polska Szkoła Prawa”. Było to pięć dwudniowych kursów dotyczących wybranych zagadnień z zakresu prawa gospodarczego. Ten cykl kursów, pomyślany jako konferencja dla praktyków, dał uczestnikom możliwość zapoznania się z podstawami polskiego prawa handlowego, jak również z głównymi cechami polskiego prawa postępowania cywilnego. W międzyczasie BRAK zapowiedział chęć i zainteresowanie kontynuacją cyklu wykładów. Kolejne kursy będą odbywać się we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Imprezy DPJV odbywają się zazwyczaj we współpracy z innymi instytutami, na przykład Europejską Szkołą Ekonomiczną, Uniwersytetem Europejskim Viadrina – ale także z innymi stowarzyszeniami prawniczymi i różnymi bankami.