Ewa Anna Łętowska, profesor nauk prawnych, specjalistka w zakresie prawa cywilnego, konstytucyjnego, administracyjnego oraz praw człowieka; członkini Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Rzecznik Praw Obywatelskich (1988–1992), będąca pierwszą osobą sprawującą ten urząd w Polsce. W latach 1999–2002 sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w latach 2002–2011 sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

 

 

 


 

 

Stanisław Biernat, profesor nauk prawnych Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Prawa Europejskiego, w latach 2010 do 2017 wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego.
W latach 2004–2011 zasiadał w Komitecie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, od 2007 jako jego wiceprzewodniczący.
Dwukrotnie (w okresach 1989–1992 i 1998–2001) był członkiem Rady Legislacyjnej. W 2001 został sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, pełnił też funkcję naczelnika Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA.

 


 

 

Mirosław Wyrzykowski, Profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1999–2001 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2011–2015 przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN.

 


 

 

Włodzimierz Albin, Prezes Zarządu Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. Włodzimierz Albin od ponad 30 lat z sukcesem działa na rynku profesjonalnej informacji prawnej i branżowej. Kieruje firmą, z którą związanych jest ponad 800 osób w dwóch głównych lokalizacjach: w Warszawie i Gdańsku.

Odpowiada m.in. za kreowanie i rozwój trendów związanych z informacją prawną oraz innowacjami LegalTech (m.in. produkty marek LEX i Progman oraz serwis informacyjny Prawo.pl). Aktywne wspieranie innowacji oraz młodych talentów w ramach inicjatyw takich jak maraton prawniczego programowania Global Legal Hackathon, ranking prawników Rising Stars. 

Od 2011 r. prezes Wolters Kluwer Rumunia.
Przewodniczący rady Fundacji Powszechnego Czytania.

 

 


 

 

Thomas Voelzke, profesor nauk prawnych.

Wiceprzewodniczący i sędzia Federalnego Trybunału Socjalnego w stanie spoczynku. Profesor honorowy na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Znany szerokiemu gronu ekspertów jako autor licznych publikacji naukowych oraz jako redaktor renomowanych opracowań i czasopism prawniczych.

 


 

 

Rainer Arnold, profesor nauk prawnych. Profesor Uniwersytetu w Regensburgu, od 1979 kierownik katedry prawa publicznego, od 1999 kierownik katedry Jean Monnet prawa europejskiego, a od 2008 kierownik katedry Jean Monnet ad personam „Stosunki prawne UE z krajami centralnymi, wschodnimi i Europy Południowo-Wschodniej”. Mianowany profesorem Hostujíci na Uniwersytecie Karola w Pradze w 2000 roku. Członek korespondent Bolońskiej Akademii Nauk, Membre de l’Académie Internationale de droit comparé, Fellow of the European Law Institute, 2008 Fernand Braudel Fellow w European University Institute, Fiesole/Florencja, były profesor wizytujący na uniwersytetach w Europie (Paryż I (Panthéon-Sorbonne), Paryż II (Panthéon-Assas), Strasburg, Tuluza, Rzym La Sapienza, Bolonia i inne) oraz w Ameryce Łacińskiej. Członek założyciel Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Praw Człowieka i Praworządności.

 


 

 

Thomas Guddat – jako przewodniczący Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów, od wielu lat angażuje się na rzecz wzajemnego zrozumienia systemów prawnych i przyjaznych stosunków między obydwoma krajami. 28 września 2017 r. Krajowa Rada Sądownictwa przyznała mu odznaczenie „Zasłużony dla Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae” za zasługi dla niezależności polskiego sądownictwa.

Od sierpnia 2012 do kwietnia 2016 Thomas Guddat był oddelegowany do biura łącznikowego landu Saksonia do Brukseli. Od 1 czerwca 2021 r. był szefem Biura Łącznikowego Wolnego Landu Saksonia we Wrocławiu. Od 1 czerwca 2023 r. jest ponownie jest sędzią w saksońskim sądzie pracy.