Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift (DPJZ)

Czasopismo – Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift – (DPJZ) jest wydawane co kwartał od 1998 roku przez DPJV. Celem DPJZ jest przybliżenie czytelnikom problemów prawnych w obu krajach. Grupą docelową są prawnicy, którzy są aktywni zawodowo i naukowo w dziedzinie niemiecko-polskich stosunków prawnych. W DPJZ publikowane są specjalistyczne artykuły prawnicze dotyczące prawa polskiego i niemieckiego, komentarze do wyroków (także najwyższych trybunałów) oraz analizy prawnicze w języku niemieckim i polskim. Czasopismo otrzymują członkowie DPJV i inne zainteresowane osoby i jest także prenumerowane przez niemieckie i polskie uniwersytety, instytuty naukowe oraz sądy (w tym Bundesgerichtshof – Trybunał Federalny). Czasopismo wnosi istotny wkład w rozwój polskiej i niemieckiej nauki prawa oraz w przekazywanie wiedzy o systemie prawnym kraju sąsiedniego. Od lipca 2015 r. DPJZ jest notowane na liście ERIH PLUS. Znajduje się także na liście polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki czasopism punktowanych.

Bieżący numer i archiwum DPJZ znajdą Państwo pod adresem http://www.dpjz.de