Rekrutacja do Szkoły Prawa Niemieckiego – Wrocław 

Do 22 października 2024r. osoby zainteresowane prawem niemieckim  mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w Szkole Prawa Niemieckiego działającej na wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko – Polskim Stowarzyszeniem Prawników DPJV e.V. Berlin. Wszystkie informacje o warunkach rekrutacji  – na stronie internetowej WPAE UWr: https://prawo.uni.wroc.pl/node/50716 

Rekrutacja do Szkoły Prawa Polskiego – Berlin 

Zainteresowani prawem polskim studenci, doktoranci i aplikanci mogą w terminie 8.10. – 5.11.2024r. składać swoje dokumenty rekrutacyjne na semestr zimowy 2024/25  na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie.  Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji – na stronie internetowej Wydziału Prawa HU Berlin: https://www.rewi.hu-berlin.de/de/ip/cert/dprs/bew