28 lutego 2023 w Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia Niemiecko-Polskiej Szkoły Prawa Wrocław-Berlin. 

Konsul generalny, Martin Kremer, dziekan WPAE UWr. ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej, dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr oraz dyrektor i koordynatorka Niemiecko Polskiej Szkoły Prawa na WPAE, dr Agnieszka Malicka wręczyli 36 absolwentom i absolwentkom Certyfikaty Prawa Niemieckiego i Certyfikaty Prawa Polskiego. W imieniu  Zarządu Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników Guido Reker wręczył najlepszym absolwentom wyróżnienia i ufundowane przez DPJV nagrody książkowe. Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się także przedstawiciele współpracujących ze Szkołą Prawa Niemieckiego od kilku lat kancelarii Rödl & Partner oraz CWW, w których studenci odbywają praktyki.  

Niemiecko – Polska Szkoła Prawa działa od roku akademickim 2002/03 w ramach współpracy wydziałów prawa na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia Prawników. Niemiecko–Polską Szkołę Prawa do 2022r. ukończyły 454 osoby. Absolwenci prowadzą swoje kancelarie w Polsce i w Niemczech, pracują w renomowanych kancelariach międzynarodowych, w polskich i niemieckich instytucjach państwowych i samorządowych oraz w szkołach wyższych w Polsce i w Niemczech.