Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung e.V. Berlin nawiązało współpracę – jako stowarzyszenie wyższej użyteczności – z Międzynarodowym Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO) z siedzibą w Warszawie.

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO) to niezależna i niedochodowa organizacja pozarządowa (fundacja), ustanowiona przez Mateusza Komorowskiego w dniu 13 stycznia 2012 roku w Warszawie, której motto brzmi: „Razem możemy zrobić więcej”. Jest apartyjna, nie związana z żadnym wyznaniem i nie prowadzi działalności gospodarczej – działa społecznie (non profit, pro publico bono). W ramach działalności statutowej Fundacji funkcjonuje Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO), które jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku.

Cele statutowe obu naszych organizacji są częściowo zbliżone. Należą do nich m.in. pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy i kwalifikacji przydatnych obywatelom w ich działalności społeczno-politycznej oraz aktywności zawodowej; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.

Dlatego też mamy nadzieję, na owocną współpracę w przyszłości w polskim i niemieckim wymiarze prawnym i społecznym.