Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung e.V. Berlin nawiązało współpracę – jako stowarzyszenie wyższej użyteczności – z Międzynarodowym Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO) z siedzibą w Warszawie.

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO) to niezależna i niedochodowa organizacja pozarządowa (fundacja), ustanowiona przez Mateusza Komorowskiego w dniu 13 stycznia 2012 roku w Warszawie, której motto brzmi: „Razem możemy zrobić więcej”. Jest apartyjna, nie związana z żadnym wyznaniem i nie prowadzi działalności gospodarczej – działa społecznie (non profit, pro publico bono). W ramach działalności statutowej Fundacji funkcjonuje Centrum Analiz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (CA MISO), które jest ośrodkiem analityczno-eksperckim powołanym w 2017 roku.

Cele statutowe obu naszych organizacji są częściowo zbliżone. Należą do nich m.in. pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy i kwalifikacji przydatnych obywatelom w ich działalności społeczno-politycznej oraz aktywności zawodowej; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej.

Dlatego też mamy nadzieję, na owocną współpracę w przyszłości w polskim i niemieckim wymiarze prawnym i społecznym. 

Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung e.V. Berlin hat diese Woche Zusammenarbeit mit MISO – dem Internationalem Institut der Zivilgesellschaft (Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego) mit Sitz in Warschau aufgenommen.

Das Internationale Institut der Zivilgesellschaft (MISO) ist eine unabhängige und gemeinnützige Nichtregierungsorganisation (Stiftung), die von Mateusz Komorowski am 13. Januar 2012 in Warschau gegründet wurde und deren Motto lautet: „Gemeinsam können wir mehr erreichen“. Das Institut ist unparteiisch und an keinen Glauben gebunden – es ist ausschließlich sozial aktiv (gemeinnützig, pro publico bono). 

Im Rahmen der satzungsgemäßen Aktivitäten der Stiftung ist das Analysezentrum des Internationalen Instituts für Zivilgesellschaft (CA MISO), ein 2017 gegründeter Think-Tank und Expertenzentrum tätig.

Die satzungsgemäßen Ziele unserer beiden Organisationen sind teilweise ähnlich. Dazu gehören u.a.: Unterstützung beim Erwerb und der Vertiefung von Kenntnissen und Qualifikationen, die den Bürgerinnen und Bürgern für ihre gesellschaftspolitische und berufliche Tätigkeit nützlich sind, Schutz der Freiheit und der Menschenrechte sowie der bürgerlichen Freiheiten, sowie Unterstützung der Demokratieentwicklung, Einsatz für die europäische Integration und Entwicklung von Kontakten und internationaler Zusammenarbeit.

Daher hoffen wir auf eine effiziente Zusammenarbeit in der Zukunft in der rechtlichen und sozialen Dimension.