Jako DPJV wzięliśmy udział w XVI. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Praw Człowieka „75 lat oddziaływania Rady Europy na kształtowanie europejskiej przestrzeni prawnej w obszarach demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka” 14-16 kwietnia 2024 Sejm z udziałem m.in. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, Wiceminister Sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek, Premier Hanna Suchocka

Patronat honorowy:

Sekretarz Generalny Rady Europy,
Pani Marija Pejčinović Burić

Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Pan Adam Struzik