Książka zawiera refleksje na temat aktualnych zagadnień pojawiających się w kontekście zmieniającego się systemu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Problemy prawne analizowane są w oparciu o literaturę fachową, obowiązujące przepisy prawa, orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego.

 

Autorzy książki od lat specjalizują się m.in. w: bezpieczeństwie informacji prawnie chronionych, ochronie danych osobowych, prawie do prywatności, AML/CFT oraz KYC/KYE.

 

Publikacja ta jest zatem aktualna i ma ogromne znaczenie nie tylko dla doradców podatkowych, ale także dla innych przedsiębiorców. Kolejną zaletą monografii, która w dużej mierze jest de facto przewodnikiem, jest syntetyczność i przejrzystość języka. Publikacja może być również przydatna dla studentów prawa, administracji lub ekonomii, a także dla każdego, kto potrzebuje dalszego szkolenia w tym obszarze tematycznym w wyniku programu szkoleniowego lub kursu.