Uczestniczyliśmy w konferencji na temat bezpłatnej pomocy prawnej. Jako DPJV zwróciliśmy uwagę na przepisy dotyczące dostępu do pomocy prawnej w niemieckim systemie prawnym. Aktywny udział w dyskusjach oraz wymiana cennych doświadczeń i punktów widzenia sprawiły, że wydarzenie to było niezwykle inspirujące.

https://www.facebook.com/reel/684112473292923