Menu
Aktuelles
Über die DPJV
Satzung
Vorstand
Mitgliedschaft
DPJV Spezialistenkartei
DPJV Premium
DPJZ
Archiv
Suche
Kontakt
Impressum
DPJV Logo
Datenschutz
DPJV Projekte

DPJV Premium

DPRS

 
Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników

Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników (niem. Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V., skrót DPJV) z siedzibą w Berlinie zostało założone w 1990 roku i jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności. Do najważniejszych celów statutowych stowarzyszenia należy poszerzanie wiedzy o polskim, niemieckim oraz europejskim prawie oraz krzewienie dobrych stosunków pomiędzy prawnikami Polski i Niemiec.

DPJV należy do jednej z najbardziej aktywnych bilateralnych stowarzyszeń prawniczych w Europie. Ponad dwie trzecie z około 600 członków to prawnicy czynni zawodowo. 75 procent członków jest z Niemiec, 25 procent z Polski. Do celów DPJV należy zaliczyć przede wszystkim informowanie o polskim, niemieckim oraz europejskim prawie. Dla tego celu organizowane są seminaria, konferencje oraz zjazdy naukowe w niemal każdej dziedzinie prawa. DPJV tworzy także forum spotkań dla polskich i niemiekich prawników, aby mogli oni zawrzeć kontakty zawodowe i prywatne.

Wymiana praktykantów oraz aplikantów prawniczych umożliwia młodemu pokoleniu poprzez wielomiesięczną pracę w kancelariach, organizacjach lub instytucjach obu krajów zapoznanie się z zawodem prawnika, dotychczas obcym prawem, językiem prawniczym oraz osobliwościami innego państwa i ludzi. Dla wielu tam zebrane doświadczenia są ważnymi przesłankami aby zebrać know how i zrozumienie do działalności transgranicznej.

DPJV publikuje regularnie Niemiecko-Polskie Czasopismo Prawnicze (Deutsch-Polnische Juristen-Zeitung, DPJZ). Zawiera ono artykuły związane z prawem polskim, niemieckim oraz europejskim, orzecznictwem a także problematyką prawa stosowanego. Poza członkami i zainteresowanymi czasopismo jest abonowane przez niemieckie uniwersytety, instytuty i sądy.

 

Soziale Netzwerke


 
DPJV-Logo Nutzungsbedingungen
© 2018 Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.